BlackAngels Society

Go Back   BlackAngels Society > Members List

aventador aventador is offline

Junior Member

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 6 of 6
 1. aventador
  10th July 2016 08:29
  aventador
  Đạo sinh Nhất, Nhất sinh Nhị, Nhị sinh Tam, Tam sinh vạn vật.

  Nhị sinh Tam là cảnh giới cuối cùng trước Tam sinh vạn vật, đạt tới Nhị sinh Tam, tu vi hầu như đă đạt tới đỉnh, mười phần khó khăn, mà Tam vốn đại biểu cho vạn vật, ngược lại nước chảy thành sông, chỉ cần có thời gian diễn hóa là được, không cần phải tiêu tốn quá nhiều tâm tư.

  Đủ qua hơn một trăm năm, Cổ Thần liên tục t́m hiểu lực lượng quy tắc vũ trụ trong hư không bốn phương tám hướng đều là hỗn độn, rốt cuộc trong ḷng cũng bắt đầu có cảm ngộ.

  Quy tắc âm dương, tương hỗ dung hợp thành một mảnh hỗn độn, trong vũ trụ chi tâm không quá khó khăn, bởi v́ bốn phía đều là hỗn độn, bằng với một vật
 2. aventador
 3. aventador
  18th April 2016 11:02
  aventador
  dddddddddddddddddddddd
 4. aventador
  18th April 2016 11:02
  aventador
  sssssssssssssssssssssssss
 5. aventador
  18th April 2016 11:01
  aventador
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 6. aventador
  18th April 2016 11:01
  aventador
  một hài bá bổn

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 3rd September 2016 03:40
 • Join Date: 18th April 2016
 • Referrals: 0

All times are GMT. The time now is 18:20.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.